Spremeni regijo prikaza

Si prepričan, da želiš omejiti prikaz dogodkov na Podravsko regijo?


Splošni pogoji prijave in prejemanja e-novic

 • 1. Splošno
 • 1.2 Društvo za povezovanje in integriranje mladih Slovenije (v nadaljevanju Društvo) s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter upravljanje s podatki prijavljenih uporabnikov.
 • 1.3 Ne e-novice se lahko prijavijo fizične osebe, ki se prijavijo na prejemanje e-novic na spletnem mestu www.sloclubbing.si (v nadaljevanju Sloclubbing.si) in ob prijavi oddajo svoj e-naslov.
 • 1.4 Društvo bo spoštovalo zasebnost prijavljenih uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z obrazcem za prijavo na spletnem mestu Sloclubbing.si varovalo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 • 2. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov
 • 2.1 S prijavo na e-novice Društva se uporabniki strinjajo s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic Društva in Društvu dovoljujejo, da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njihove podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge njihove podatke na način in v namene, opisane v nadaljevanju.
 • 2.2 Uporabniki lahko kadar koli zahtevajo, da Društvo preneha uporabljati njihove osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.
 • 2.3 S prijavo na e-novice se uporabniki strinjajo z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev bodo uporabniki sproti obveščeni na spletnem mestu Sloclubbing.si.
 • 3. Namen zbiranja in hranjenja podatkov
 • 3.1 Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, elektronsko anketiranje ter obveščanje o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Duštvo ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Društvom.
 • 3.2 Osebne podatke uporabnikov Društvo hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oziroma na podlagi pisnega preklica uporabnika se ti podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.
 • 4. Odjava od e-novic
 • 4.1 Uporabniki lahko prekličejo svojo prijavo v bazo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta zahteva tudi z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@sloclubbing.si. Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke uporabnika.